Cerita Dewasa Asiknya Main Sex

1084 views

Daftar Gratis Dapat Bonus Bosku..

Cerita Dewasa Asiknya Main Sex - “ààà.. àà..” Ràtih màsih mengnikmàtàn kàcà màtà minusnyà ketikà permàinàn ini dimulài.

cerita-dewasa-asiknya-main-sexCerita Dewasa

Ci Meisyà tertàwà melihàt Ràtih berusàhà bertàhàn:

“Jàngàn ditàhàn dàn jàngàn dilàwàn Ràtih — nikmàti àjà, sàyg!!” Perlàhàn-làhàn rintihàn Ràtih mulài berubàh menjàdi jeritàn nikmàt penuh biràhi..

“àh.. àh.. yess.. mmhh.. MM.. ààHH..” Kenikmàtàn disetubuhi di keduà lubàngnyà secàrà bersàmààn membuàt Ràtih kehilàngàn kendàli. Ràtih yg sopàn dàn àlim perlàhàn làrut.. perlàhàn berubàh menjàdi Ràtih yg liàr, sifàt liàr yg seàkàn ditulàrkàn dàri ci Meisyà — meràcuni pikiràn Ràtih yg semulà begitu bersih dàn polos.

“Yàh.. teruskàn!! LEBIH CEPàT LàGI CI MEISYà..!! àà.. àà.. MMHH.. MM..”

Ràtih menggenggàm seprei rànjàng dengàn sàngàt kuàt, keringàt meluncur deràs dàri sekujur tubuhnyà — membuàt kulitnyà tàmpàk mengkilàt di bàwàh càhàyà làmpu. Hàl ini membuàt Ci Meisyà semàkin bernàfsu mempercepàt geràkàn pinggulnyà. Ràtih semàkin menikmàtinyà — ià memejàmkàn màtànyà sàmbil memegàng ràmbut ci Meisyà. Cerita Dewasa Asiknya Main Sex

Pencarian Konten:

Tags: #Bokep Online

Leave a reply "Cerita Dewasa Asiknya Main Sex"

Author: 
    author